Bouwtechnische keuring voor een goed beeld

Of het nu om een gebouw of een woning gaat, een bouwtechnisch keuringsrapport is noodzakelijk te noemen. Niet iedereen heeft de expertise en apparatuur om te oordelen in wat voor staat een pand verkeert. Zonder een keuringsrapport is het gemakkelijk om iets te kopen waar grote gebreken in schuil gaan. Een dak of de vloeren vervangen is geen pretje om te doen. Een bouwdeskundige kan een onderzoek verrichten door te kijken en te meten. Het is de bedoeling om de zwakke punten boven tafel te krijgen. Een dergelijk rapport is niet verplicht om te hebben, maar er is wel een maar aan het verhaal. Een taxateur kan besluiten bij een pand met achterstallig onderhoud dat is toch nodig is om een onderzoek te laten verrichten. Dit is dan wel verplicht om te doen. Achterstallig onderhoud kan levensgevaarlijke situaties opleveren die voorkomen kunnen worden.

Oog voor technische details

Ieder onderdeel van een huis wordt door de bouwdeskundige bekeken. Dit gaat over de voegen van de schoorsteen tot aan de conditie van de vloerbalken onder in de kruipruimtes van een gebouw. Leidingen worden gecontroleerd evenals de goten. Dankzij de subsidies op het verduurzamen van gebouwen wordt er steeds kritischer naar de staat van gebouwen gekeken. Een pand met een groen energielabel is meer up to date. Dit wil niet zeggen de een oud pand niet goed onderhouden kan zijn. Een bouwtechnische keuring geeft alleen een objectief beeld van het technisch geheel. Een deskundig rapport is goed om te hebben aan de onderhandelingstafel. Wanneer alle belangrijke onderdelen van een gebouw zijn onderzocht en verwerkt in een rapport, kan er over worden gegaan tot het besluiten om te aankoop voort te zetten. Een bouwtechnisch rapport is een jaar geldig wat nodig is om verdere zaken sluitend te krijgen.