De inboedelverzekering, hoe belangrijk is ze echt?

Tijdens ons leven verzamelen we als mensen veel meer inboedel dan we mogelijks op het eerste zicht zouden durven vermoeden. Op zich is dat natuurlijk geen enkel probleem. Alleen dient er rekening mee te worden gehouden dat deze inboedel doorgaans een vrij significante waarde vertegenwoordigt. Dit is wel een belangrijk aandachtspunt. Verschillende zaken kunnen de waarde van deze inboedel namelijk bedreigen. Denk bijvoorbeeld maar eens aan een brand of een overstroming, maar wat bovendien ook te denken van diefstal? Al deze verschillende elementen zorgen ervoor dat het meer dan het overwegen waard is om een zogenaamde inboedelverzekering af te sluiten. Wil jij hier graag meer over ontdekken? Dan moet je vooral even snel verder lezen!

Welke inboedelverzekeringen bestaan er precies?

In eerste instantie is het van belang om er rekening mee te houden dat er niet zomaar één type inboedelverzekering bestaat. We maken op de markt dan ook een onderscheid tussen twee verschillende mogelijkheden. Het gaat hierbij concreet om de volgende:

  1. De  extra uitgebreide inboedelverzekering;
  2. De allrisk inboedelverzekering;

In eerste instantie is er de extra uitgebreide optie. Voor deze optie geldt dat ze je in de praktijk voorziet van een degelijke basis voor wat het verzekeren van je inboedel betreft. Op deze manier is je inboedel dan ook verzekerd tegen niet alleen brandschade, maar ook tegen schade als gevolg van een inbraak en tegen diefstal. Het spreekt voor zich dat je op deze manier dus reeds kan rekenen op een mooi aantal verschillende dekkingen. Toch is het zo dat deze dekkingen voor veel mensen nog niet voldoende zijn. Zij willen dan ook graag kunnen rekenen op nog maar zekerheid.

Wat zijn de dekkingen van de allrisk inboedelverzekering?

De meest uitgebreide inboedelverzekering is ongetwijfeld de allrisk verzekering. Voor deze polis geldt dat ze in de basis bestaat uit alle dekkingen die je eveneens terug kan vinden in de extra uitgebreide inboedelverzekering. Deze dekkingen worden echter uitgebreid met een extra belangrijke dekking. Het gaat hierbij concreet om de dekking die ook tussenkomst voorziet bij schade die door jouzelf als kredietnemer is veroorzaakt. Het spreekt voor zich dat je in ruil voor deze extra zekerheid wel rekening dient te houden met een iets hogere verzekeringspremie.

Hoe belangrijk is de inboedelverzekering?

Voor heel wat mensen geldt dat ze zich de vraag stellen of het nu wel of niet een vereiste is om een inboedelverzekering af te sluiten. Laat ons beginnen met te zeggen dat het afsluiten van een dergelijke verzekering niet wettelijk is verplicht. Dat betekent echter helemaal niet dat het geen goede keuze kan zijn om ze af te sluiten, integendeel.

De waarde van de inboedel waarover je beschikt kan namelijk in de praktijk al vrij snel behoorlijk wat hoger oplopen dan je in eerste instantie zou vermoeden. Wanneer er dan sprake zou zijn van totaal verlies zou dat ervoor kunnen zorgen dat je natuurlijk in één klap heel wat geld verliest. Heb je ervoor gekozen om een inboedelverzekering af te sluiten? Dan zal je kunnen vaststellen dat de verzekeraar een significant deel van deze kosten zal vergoeden. In ieder geval mag het duidelijk zijn dat deze verzekering je in de praktijk toch best behoorlijk wat financiële zekerheid kan bieden.

Hoeveel bedragen de kosten van een inboedelverzekering?

De prijs die je voor je inboedelverzekering moet betalen wordt beïnvloed door verschillende factoren. In eerste instantie is er het type verzekering waarover je beschikt. Op dit vlak wordt een onderscheid gemaakt tussen de extra uitgebreide dekking en de zogenaamde allrisk. Deze laatste is uiteraard aanzienlijk duurder omdat er ook eigen schade door wordt gedekt. Bovendien zal je kunnen vaststellen dat er ook altijd een inschatting zal gebeuren van de waarde van de inboedel. Des te groter die waarde uitvalt des te duurder uiteraard de verzekering zal worden.

Welke eventuele aanvullende verzekeringen kan je nog afsluiten?

Tot slot dien je er ook nog rekening mee te houden dat er verschillende aanvullende verzekeringen bestaan die mogelijks het overwegen waard kunnen zijn. In eerste instantie is er wat dit betreft bijvoorbeeld de verzekering voor inboedel die zich buiten de woning bevindt. In het merendeel van de gevallen is het namelijk zo dat de inboedel enkel en alleen is verzekerd zolang ze de woning niet verlaat. Ga je bepaalde inboedel meenemen onderweg in de trein of wanneer je er bijvoorbeeld met de camper op uit trekt? In deze situaties zal je kunnen vaststellen dat er een aanvullende verzekering is vereist. Met de standaard inboedelverzekering ben je dan ook helaas niet gedekt.

Nog een aanvullende verzekering is de zogenaamde glasverzekering. Voor heel wat mensen geldt dat ze er in de praktijk zomaar vanuit gaan dat het glas altijd mee is verzekerd in hun inboedelverzekering of bij eigenaars in de opstalverzekering die ze hebben afgesloten. Dat is echter zeker niet altijd correct. Sterker nog, door de jaren heen is gebleken dat het merendeel van de verzekeraars hiervoor een aparte glasverzekering aanbieden. Kies je ervoor om deze niet af te sluiten? Dan zal je kunnen vaststellen dat je mogelijks niet bent gedekt tegen glasschade. Dit is natuurlijk een zeer belangrijk punt om rekening mee te houden.

Wat met de kostbaarhedenverzekering?

Tot slot is er nog één extra aanvullende verzekering die je bij het afsluiten van een inboedelverzekering eigenlijk altijd zal willen overwegen. Voor heel wat mensen geldt namelijk dat ze in hun woning over één of meerdere “kostbaarheden” beschikken. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld een bepaald kunstwerk, maar ook om een beeld. Voor deze zaken geldt dat ze uiteraard onder de inboedel vallen, maar  dat er geen rekening wordt gehouden met de dagwaarde. Nochtans kan dat wel een belangrijke vereiste zijn.

Voor kunst geldt bijvoorbeeld dat ze in loop der tijd een aanzienlijke financiële meerwaarde kan laten optekenen. Deze meerwaarde zal je uiteraard bij verlies uitgekeerd willen zien krijgen. Hoe het ook zij, in het bijzonder wanneer je over meerdere kostbaarheden in je woning beschikt zal je al snel kunnen concluderen dat het afsluiten van een extra kostbaarhedenverzekering absoluut geen overbodige luxe zal zijn, integendeel. Let op, het spreekt voor zich dat het toevoegen van deze polis aan je verzekering uiteraard ook zal zorgen voor een bepaalde meerprijs.