Wat is circulaire huisvesting?

Circulaire economie, je hebt er vast wel eens van gehoord. Het staat voor het creëren van nieuwe producten, afkomstig uit gebruikte materialen, waarbij er niet tot nauwelijks nog afvalproductie bestaat. Het afval van het ene product is de grondstof van het andere product en zo ontstaat er een cirkel van verbondenheid waarbij afval praktisch tot het verleden behoort. Ook binnen de woningbouw kan circulaire huisvesting van toepassing zijn. Waar denken we dan aan?

Circulaire huisvesting, wat is het?

Circulaire huisvesting is een benadering van het ontwerpen, bouwen en gebruiken van gebouwen waarbij de nadruk ligt op duurzaamheid, hergebruik en sluitend materiaalgebruik. Het bevordert een efficiëntere en meer milieuvriendelijke manier van omgaan met grondstoffen en afval in de gebouwde omgeving. Het idee is om afval te verminderen en de levensduur van gebouwen en materialen te verlengen door het opnieuw gebruiken en hergebruiken van materialen en het beperken van de afvalstroom.

Revolve

Voorloper binnen deze revolutionaire aanpak is de ontwikkelaar Revolve Development. Deze woning- en werkplek ontwikkelaar zet duurzame woningen en flexwerkplekken op naar de behoefte van de toekomst én de gebruiker. Met de huidige vraag naar verduurzaming kun je daarbij denken aan:

  • Levensloopbestendige woningen
  • Nul-op-de-meter woningen en werkplekken
  • Woningen met zonne-energie, warmtepompen, natuurlijke isolatie
  • Woningen met geothermische verwarming
  • Woningen met regenwater-recirculatie
  • Woningen bestaande uit voornamelijk duurzame materialen (bijv. hout, leem)
  • Smart homes met efficiënte energie- en waterbeheer

Naast het ontwikkelen van duurzame woon- en werkplekken staat Revolve Development ook voor het ontwikkelen van zonneparken die de lokale behoefte deels kan voorzien. Meer weten? Bezoek hiervoor de website van duurzame ontwikkelaar Revolve Development.