Wat is een energielabel en hoe wordt deze bepaald?

Een energielabel is een document dat de energie-efficiëntie van een huis aangeeft. Het is verplicht voor verkopers en verhuurders van huizen om een energielabel te hebben als ze hun huis willen verkopen of verhuren. Het label geeft aan hoe energiezuinig of -intensief een huis is, waardoor potentiële kopers of huurders een beter beeld krijgen van de energiekosten die ze kunnen verwachten.

Het energielabel wordt bepaald door een gecertificeerde energie-inspecteur die een inspectie uitvoert op het huis. Homekeur beschikt tot een landelijk netwerk aan inspecteurs die het energielabel van uw huis kunnen bepalen. Tijdens de inspectie worden verschillende aspecten van het huis beoordeeld, zoals de isolatie, verwarming, ventilatie en het gebruik van duurzame energiebronnen. Deze gegevens worden vervolgens ingevoerd in een speciaal programma waarmee het energielabel wordt berekend. 

Er zijn negen verschillende energielabels, van A (zeer energie-efficiënt) tot G (zeer energie-intensief). Een huis met een label A verbruikt het minst aan energie en is het meest energie-efficiënt, terwijl een huis met een label G het meest energie-intensief is.

Het energielabel is een belangrijke overweging voor mensen die een huis willen kopen of huren, aangezien het hen een beeld geeft van de energiekosten die ze kunnen verwachten. Het is ook een nuttig hulpmiddel voor eigenaren van huizen die willen weten hoe ze hun huis kunnen verbeteren om de energie-efficiëntie te verhogen en de energiekosten te verlagen.

Daarnaast, met een energie-efficiënt huis, kan men ook bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot en het beschermen van het milieu. Door het verbeteren van het energielabel van een huis, kan men niet alleen besparen op energiekosten, maar ook bijdragen aan een duurzamere toekomst.

Geldigheidsduur

Het is ook belangrijk om te weten dat een energielabel geldig is voor een periode van 10 jaar. Dit betekent dat als een huis bijvoorbeeld een label C heeft, maar er verbeteringen zijn aangebracht waardoor het huis nu energie-efficiënter is, het label opnieuw bepaald kan worden en eventueel verbeterd kan worden.